سالی نو

به فراتر از مرزها می اندیشد

گروه فنی و مهندسی کنترل 7 در سال 1388 شروع به فعالیت نمود. این شرکت در ابتدا با وارد کردن قطعات و تامین نیاز های بازار در حوزه اتوماسیون صنعتی توانست سهم قابل توجهی در رفع نیاز بازار به سیستم های اتوماسیون صنعتی داشته باشد.

fa_IRفارسی